Gỏi cuốn đậu phụ – Sommerrolle mit Tofu

CHF 20.95